Изменение норм на командировки для предприятий (постановление/разъяснение)

13:55, 02 июня 2009
Финансы
1 0

РОЗ"ЯСНЕННЯ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

У зв’язку із значним коливанням валютного курсу та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства, до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. №663 «Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон» внесені зміни (постанова КМУ від 20.05.2009 №483), які стосуються працівників підприємств, установ та організацій всіх форм власності (крім державних службовців).

Для працівників підприємств, установ та організацій граничні норми добових витрат при відрядженні за кордон визначені не у фіксованій в гривнях  сумі (як було раніше), а в сумі в гривнях, яка в еквіваленті за офіційним курсом гривні до долара США не перевищуватиме 50 доларів США - максимальної норми добових витрат, встановлених для державних службовців залежно від країни відрядження (відповідно 40 доларів США, 27,5 та 17,5 доларів США - при включенні відповідно витрат на одноразове, дворазове або триразове харчування до рахунків на оплату вартості проживання у готелях).

Це надасть право підприємствам, установам та організаціям відносити суму добових витрат при відряджені їх працівників за кордон до складу валових витрат у межах встановлених граничних норм добових (які залежатимуть від курсу гривні до долара США і не перевищуватимуть максимальну норму добових  витрат, встановлених для державних службовців залежно від країни відрядження), що відповідатиме вимогам пункту 111 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. №663 (розмір добових витрат, що виплачуються працівникам підприємств, не може бути нижчим ніж норми добових витрат, установлених  для державних службовців).

Одночасно запроваджено норму, згідно з якою перегляд встановлених для працівників підприємств, установ та організацій граничних норм добових витрат при відрядженні за кордон здійснюватиметься у разі зміни максимальної норми добових витрат, що встановлюється для державних службовців.

Надано прес-службою Мінфіну

ТЕКСТ ПОСТАНОВИ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА

від 20 травня 2009 р. N 483

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. № 663

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. N 663 "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 17, ст. 720; 2000 р., № 22, ст. 902, № 36, ст. 1548; 2001 р., № 20, ст. 841; 2002 р., № 29, ст. 1366; 2005 р., № 39, ст. 2465; 2008 р., № 23, ст. 683) зміни, що додаються.

Прем`єр-міністр України     Ю. ТИМОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 20 травня 2009 р. № 483

 

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. № 663

Пункти 1 і 3 викласти у такій редакції:

"1. Установити для працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності (крім державних службовців та осіб, які направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів) такі граничні норми добових витрат:

1) у разі коли до рахунків на оплату вартості проживання у готелях не включаються витрати на харчування, для відряджень у межах України - 30 гривень, для відряджень за кордон - у сумі в гривнях, еквівалентній 50 доларам США за офіційним курсом гривні до долара США, установленим Національним банком на день видачі авансу;

2) у разі коли до рахунків вартості проживання у готелях включаються витрати на:

одноразове харчування, для відряджень у межах України - 24 гривні, для відряджень за кордон - у сумі в гривнях, еквівалентній 40 доларам США за офіційним курсом гривні до долара США, установленим Національним банком на день видачі авансу;

дворазове харчування, для відряджень у межах України - 18 гривень, для відряджень за кордон - у сумі в гривнях, еквівалентній 27,5 долара США за офіційним курсом гривні до долара США, установленим Національним банком на день видачі авансу;

триразове харчування, для відряджень у межах України - 12 гривень, для відряджень за кордон - у сумі в гривнях, еквівалентній 17,5 долара США за офіційним курсом гривні до долара США, установленим Національним банком на день видачі авансу.";

"3. Норми добових витрат і граничні норми відшкодування витрат на наймання житлових приміщень для державних службовців та осіб, які направляються у відрядження за кордон підприємствами, установами та організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, переглядаються у разі потреби за поданням Міністерства фінансів на підставі обґрунтованих пропозицій Міністерства закордонних справ.

Граничні норми добових витрат для працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності (крім державних службовців та осіб, які направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів) переглядаються за поданням Міністерства фінансів у разі зміни максимальної норми добових витрат, установленої для державних службовців та осіб, які направляються у відрядження за кордон підприємствами, установами та організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів.".

***

Текст  Постановления КМУ "Про норми відшкодування витрат на відрядження в  межах  України  та  за  кордон" (от 23.04.1999 г. №  663 с изменениями от 20.05.09 г.) смотри здесь

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter